Stránky

1935

ŠK RAČIŠTORF 1935. TABLO.
10. výročie založenia futbalového oddielu.


ŠK RAČIŠTORF 1935. FUNKCIONÁRI.
MICHAL BELADIČ
*1901. Krajčír. V roku 1931 byt čp. 713.


DR. ŠTEFAN ČAČKO
*1901. V roku 1931 byt čp. 349. Generálny tajomník Zemedelskej rady. Člen riaditeľstva Slovenského vinohradníckeho družstva. V júni 1938 kandidoval do zastupiteľstva obce Račištorf za stranu Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu, čp. 349.


BOHU... CHURÝ
...


ŠTEFAN CVEČKA
...


OTTO FERDINAND
*1909. Obchodník.


PAVEL FERDINAND
*1908. Obchodník. V roku 1931 byt čp. 302.


ŠTEFAN FRÁTRIK
...


JURAJ FUHRMAN
*1904. Úradník. Zakladajúci člen ŠK Račištorf.


FRANTIŠEK HAUSKRECHT
*1906. Zriadenec. V roku 1931 byt čp. 30. Zakladajúci člen ŠK Račištorf. Brat hráča Oskara. V 50. rokoch sa stal poručníkom troch sirôt po sestre Amálii. Synovec Titus Zuzák neskôr hral futbal za Červenú hviezdu, predchodcu Interu Bratislava.


JOSEF HENČL
*1878. Obchodník. Majiteľ píly (dnes areál Drevona). V roku 1928 píla dodala dosky na oplotenie futbalového ihriska oproti železničnej stanici Račištorf. V roku 1931 byt čp. 781. Od roku 1935 člen a prvý podpredseda výboru ŠK RAČIŠTORF. V júni 1938 kandidoval do zastupiteľstva obce Račištorf za stranu Československá strana ľudová, čp. 781.


LUDVÍK HENČL
*1905. Obchodník. V roku 1931 byt čp. 781. Syn majiteľa píly Josefa Henčla.


VÁCLAV JOŠT
*1891. Vedúci notár. V roku 1931 byt čp. 314. Zakladajúci člen a prvý úradujúci predseda ŠK Račištorf.


FRANTIŠEK KRÁTKY
Zakladajúci člen ŠK Račištorf.


EDUARD LEDNÁR
*1904. Zriadenec. V roku 1931 byt čp. 277. Zakladajúci člen ŠK Račištorf.


FRANTIŠEK LEDNÁR
*1907. Úradník. V roku 1931 byt čp. 349.


KAROL LEDNÁR
*1897. Úradník. V roku 1931 byt čp. 71.


MARTIN LEDNÁR
*1887. Starosta. Vinohradník. V roku 1931 byt čp. 349. Predseda Slov. vinohrad. družstva. Od roku 1935 člen a prvý čestný predseda výboru ŠK RAČIŠTORF. V júni 1938 kandidoval do zastupiteľstva obce Račištorf za stranu Republikánská strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu, čp. 349.


ALBÍN LUKNÁR
*1911. Vinohradník. V roku 1931 byt čp. 336.


ŠTEFAN MÁŤUŠ
...


JÁN ÖLVECZKÝ
*1902. Železničiar. V roku 1931 byt čp. 918. Zakladajúci člen ŠK Račištorf.


JÁN POLÁČEK
*1904. Stolár. V roku 1931 byt čp. 857.


VOJTECH POLAKOVIČ
*1908/1910. Vinohradník/hostinský. V roku 1931 byt čp. 82/686.


JÁN RUČNÝ
*1892. Železničiar. V roku 1931 byt čp. 799.


D. p. VOJTECH RUDROFF
*1875. Dekan. V roku 1931 byt čp. 29. Člen výboru ŠK RAČIŠTORF.


ANTON SINGEHOFER
...


FRANTIŠEK ŠUCHMA
*1896. Murár. V roku 1931 byt čp. 782.


MICHAL VARGA
*1901. Robotník. V roku 1931 byt čp. 703. Zakladajúci člen ŠK Račištorf.


VÁCLAV VEČEŘA
*1898. Úradník. V roku 1931 byt čp. 721. Pravdepodobne zamestnanec Henčlovej píly.


JOSEF VITOUŠ
*1901. Úradník. V roku 1931 byt čp. 727.


Dr. RAFAEL VOJÁČEK
1898. Zverolekár. V roku 1931 byt čp. 880. Hlavný veterinárny radca. Od roku 1935 člen a druhý podpredseda výboru ŠK RAČIŠTORF. V júni 1938 kandidoval do zastupiteľstva obce Račištorf za stranu Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu, čp. 880.


ALADÁR WESSEL
*1910. Mäsiar/syn mäsiara. V roku 1931 študent, byt čp. 326. Zakladajúci člen ŠK Račištorf. Futbalovému oddielu daroval prvú koženú futbalovú loptu značky Rabax.


BENJAMÍN WÜRFEL
*1905. Úradník.ŠK RAČIŠTORF 1935. HRÁČI.
ĽUDOVÍT BACHRATÝ
*1914. Úradník.


ŠTEFAN BENEŠ
*1911. Šofér. V roku 1931 byt čp. 865.


JÁN CYMOREK
...


GUSTÁV DÓZA
*1910. Robotník. V roku 1931 byt čp. 709. V júni 1938 kandidoval do zastupiteľstva obce Račištorf za stranu Odborová Jednota republikánskych zamestnancov, čp. 709.


OSKAR HAUSKRECHT
*1914. Robotník. Brat funkcionára Františka.


OTTO HAVASI
...


JÁN HERGOVIČ
...


ALADÁR HOREČNÝ
...


VILIAM HRDLIČKA
...


RÓBERT HUSAROVIČ
*1914. Robotník. V roku 1931 byt čp. 420.


ANTON IVIČIČ
...


VOJTECH IVIČIČ
*1911. Robotník. V roku 1931 byt čp. 374.


RUDOLF KORČEK
*1912. Robotník/zámočník. V roku 1931 byt čp. 458. V júni 1938 kandidoval do zastupiteľstva obce Račištorf za stranu Československá sociálne demokratická strana robotnícka, čp. 458.


ŠTEFAN KORČEK
*1914. Robotník. V roku 1931 byt čp. 458.


FRANTIŠEK KOVAČOVIČ
*1906. Železničiar. V roku 1931 byt čp. 303. V júni 1938 kandidoval do zastupiteľstva obce Račištorf za stranu Československá sociálne demokratická strana robotnícka, čp. 969.


KAROL KRÍŽIK
*1919.


ANTON LEDNÁR
...


VILIAM LOPAŠOVSKÝ
V roku 1931 pravdepodobne býval s rodičmi v byte čp. 628/629 na Víťaznej ulici.


L... MÁCHA
...


ALEXANDER MÁŤUŠ
...


RUDOLF MESZÁROŠ
*1914. Mechanik. V roku 1931 byt čp. 72.


GAŠPAR SALAY
*1909. Robotník. V roku 1931 byt čp. 745. Syn Jaroslav bol neskôr výborný cyklista a športový strelec. Viď Jaroslav Salay (*1931 - †2014): Rodina Salayová.


VILIAM SVITNIČ
*16.07.1916 vo Viedni. †24.03.1939 v Spišskej Novej Vsi počas tzv. Malej vojny.
10.06.2021 Herman Krampl (ZVV): Podľa záznamov vo Vojenskom historickom archíve sa Viliam Svitnič narodil 16.07.1916 vo Viedni. Bol futbalistom ŠK Račištorf. Vo februári 1939 sa údajne oženil. V čase vojenskej služby bol príslušník leteckého pluku 3, letka 45, v hodnosti vojak. V kronike Veliteľstva 3. divízie Prešov je uvedené, že padol 24.03.1939 následkom ťažkých zranení pri bombardovaní Spišskej Novej Vsi lietadlami maďarskej armády JU 86 MK-2, ktoré začalo o 17:00. Nesprávne je tu uvedený ako voj. Michal Svitnič. Letecký pluk 3 bol Letecký pluk „Generála Milana Rastislava Štefánika“. Sídlo pluku boli Piešťany. Pluk mal štyri perute. Letka 45 bola súčasťou III. leteckej perute so sídlom vo Vajnoroch. Vojak základnej služby Viliam Svitnič bol povolaný na letisko do Spišskej Novej Vsi 1. marca 1939.
Ján Petrík SPIŠSKÁ TRAGÉDIA (Matica slovenská, 1999, Martin): Viliam Svitnič (1916 - 1939) Narodil sa 6. júla 1916 v rodine železničiara vo Viedni. Po ukončení školy navštevoval dvojročnú obchodnú školu v Modre, ale dokončil ju v Bratislave. Po jej absolvovaní pracuje ako obchodný pomocník v obchode s potravinami pána Teznera v Rači. Pekný mládenec mal už svoju vážnu známosť a 19. februára 1939 si svoju Aničku berie v račianskom kostole za manželku. Dlho si však manželstva neužil, už 1. marca 1939 rukuje do Spišskej Novej Vsi. Je zaradený do kurzu radistov. Tu prežíva marcové udalosti. V deň bombardovania Spišskej Novej Vsi mal dozornú službu. Zahynul v službe, keď utekal biť na koľajnicu, ktorou sa vyhlasoval poplach. Smrť mu spôsobila črepina z nepriateľskej bomby. Milovaná manželka na neho spomína ako na človeka, ktorý rád spieval, hral na mandolínu, bol skautom, športovcom, rád chodieval do lesa, kde všetko, čo ho zaujalo, zvečnil svojím fotoaparátom. Uvažoval, že si v Rači otvorí svoj vlastný obchod. Nestihol. Jeho telo pochovali v Spišskej Novej Vsi. Rodina si po zdĺhavých vybavovaniach previezla jeho telesné pozostatky previezla do Rače, kde je pochovaný. Jeho hrob do dnešných dní chodí navšetovať aj jeho dcéra, ktorá sa narodila po jeho smrti.
Ján Petrík SPIŠSKÁ TRAGÉDIA (Vlastným nákladom, 2007, Spišská Nová Ves): Vojak Viliam Svitnič (1916 - 1939) Zomrel 24. 3. 1939 o 17.00 hod. popoludní, 23-ročný obchodný pomocník, bytom letisko v Spiškej Novej Vsi. Úplné roztrhanie tela bombou .... Rodičia Ignác Svitnič a Uršula, rod. Čuperková. Zapísané na základe písomného oznámenia podľa §107, MU pod číslom 47/1939, s. 87
Zoznam voličov z obecných volieb 1931 v Račištorfe:

Hynek Svitnič, železničiar, čp. 631, nar. 1886
Oršula Svitnič, domáca, čp. 631, nar. 1891

František Tezner, obchodník, čp. 962, nar. 1898
Mária Tezner, domáca, čp. 962, nar. 1895

Meno Ignác je v Čechách považované (nesprávne) za ekvivalent mena Hynek a Oršula je Uršula, takže Hynek a Oršula boli rodičia Viliama Svitniča.


MIROSLAV ŠTERBA
...


JOZEF THURZO
*1913 v Martine. †1942 pri obci Kutajskaja, Sovietske Rusko.
Pravdepodobne vojak letky 45 vo Vajnoroch. Letka bola súčasťou III. perute leteckého pluku „Generála Milana Rastislava Štefánika“, so sídlom Piešťany. Na pomníku obetiam I. a II. svetovej vojny v parku J. M. Hurbana v Bratislave-Rači je uvedený Jozef Thurzo, nar. v roku 1913.
09.06.2021 Herman Krampl (ZVV): Medzi padlými v ZSSR je uvedený jediný vojak s menom Jozef Thurzo: rok narodenia 1913, miesto narodenia Vrútky, rok odvedenia 1934, v čase II. svetovej vojny hodnosť poručík resp. poručík pechoty, dátum smrti 29.09.1942, miesto Kutajskaja, ZSSR, Krasnodarská oblasť, pôvodne kozácka osada, kde sa v r. 1942-1943 nachádzal kaukazský front a nasadená tu bola Rýchla divízia. Boje boli podľa všetkého veľmi intenzívne. Centrálny pamätník padlých slovenských vojakov v tejto oblasti sa nachádza v meste Ašperonsk (337 mien slovenských vojakov).
01.07.2021 Herman Krampl (ZVV): Nadporučík pechoty v zálohe Jozef Thurzo, narodený 25.8.1913, Turčiansky Svätý Martin, štátny úradník, ženatý, zomrel 29. septembra 1942 asi 10 km za Suchaja Lice, pri obci Kutajskaja, okres Majkop, Krasnodar, Sovietske Rusko. Pochovaný bol 17. októbra 1942 na cintoríne slovenských hrdinov v obci Kutajskaja. Príčina smrti – padol v boji pred nepriateľom, priestrel pľúc. Do hodnosti nadporučíka bol povýšený in memoriam v roku 1943, s platnosťou od 1.9.1942. Zdroj informácie: Zbierka vojenských matrík, Vojenská matrika zomrelých vojakov vedená Veliteľstvom 4. oblasti v rokoch 1939 – 1945, uložená vo Vojenskom historickom archíve Bratislava (signatúra P III., strana 2).


JÁN TIETZ
*15.07.1915. †21.12.1984. Robotník. V roku 1935 býval v byte čp. 63.


JOZEF VRBA
...


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára