Stránky

31. 5. 2021

FUTBAL V RAČI. 1969-70. S holubmi sme vybabrali.

1925   1939-45   1945-50   1950-69   «○»   1970-72
V druhom polroku 1969 bol zvolený nový výbor TJ Lokomotíva Bratislava–Rača v zložení Jozef Šrámka, Rudo Korček, Laco Sajko, Stano Krištofič, Anton Lednár, F. Fekete, Jozef Janeček – predseda, Rudo Krížik – podpredseda. Zvolení členovia boli zároveň zástupcami jednotlivých oddielov.
V tom období hlavnou úlohou výboru TJ bolo odstrániť nedostatky zistené pri kolaudácii športovej budovy, ktorá už bola čiastočne využívaná, a vybudovať v areáli nový štadión pre futbal a pre pozemný hokej. Prvú úlohu – odstrániť kolaudačné nedostatky na budove – výbor uložil Antonovi Lednárovi. Druhú zveril mne ako zástupcovi FO. Členovia výboru TJ prisľúbili, že prispejú k skorému odovzdaniu ihriska.
Ihrisko sa začalo budovať už počas výstavby športovej budovy pred cca 4 rokmi. Na plochu bola z vinohradov navozená zemina, začali práce na odvodňovaní hracej plochy. Práce boli prerušené a stavenisko chátralo. Zo zasadačky športovej budovy na I. poschodí (dnes tam má miestnosť Lokogym) bolo vidieť 2-metrovú burinu-lobodu, drevo-dolúvky z viniča, kameň atď. A predstaviť si, že do dvoch rokov bude na tomto mieste hracia plocha s hľadiskom, bolo neuveriteľné.
Hracia plocha ihriska v Mrázovej kolónii bola v roku 1969 v prijateľnom stave, ale sociálne zázemie bolo pre šport otrasné. Urýchliť práce na novom ihrisku v areáli Černockého bolo nevyhnutné. Počas letnej prípravy futbalistov sme odpracovali niekoľko brigád. A odstránili neskutočné množstvo buriny. Počas zimy sme vypracovali rozpočet a plán prác na rok 1970.
Celý areál sme budovali v akcii „Z“, to znamená svojpomocne. Nad akciou mal patronát Národný výbor Rača. Ten výstavbu aj financoval.
Na jar roku 1970 sme začali planírovať zeminu. Čoskoro bolo jasné, že sa to ručne zvládnuť nedá. A že musíme zabezpečiť buldozér. Po známosti sme hľadali podnik, ktorý by vykonal zemné práce. Nakoniec sa nám podarilo uprosiť stavbyvedúceho jednej stavby v okolí areálu. Mal blízko k športu a tak súhlasil, že vždy v piatok po pracovnej dobe a na sobotu a nedeľu uvoľní na požadované práce jedného pracovníka. S podmienkou, že bude pre nás pracovať ako brigádnik a za vykonanú prácu mu vyplatíme odmenu.
Čas neúprosne bežal. Bol už máj, keď sa do úprav hracej plochy zapojil náš brigádnik s buldozérom. Mali sme šťastie. Natrafili sme na vynikajúceho človeka. Počas štyroch víkendov pracoval dlho do noci, len s najnutnejším odpočinkom. Jeho pracovné nasadenie obdivovalo celé okolie. My sme súbežne čistili zeminu od kamenia a nečistôt, upravovali okraje a zabezpečili 9 metrákov (30 vriec-žochov) trávneho semena. Obstarať semeno nám pomohol bývalý spoluhráč M. Novák, ktorý pracoval v podniku PZPN.
Po úprave terénu buldozérom sme nanovo vymerali hraciu plochu, aby štadión lícoval so športovou budovou. Museli sme vyrovnať 5-metrový odklon. Potom sme vytýčili hraciu plocha (105 x 70 m) a 2 metre za postrannými čiarami, zamerali spád ihriska a vykolíkovali plochu ihriska na políčka 10 x 10 metrov. Zrovnanú plochu sme polievali a ubíjali, aby sa dala zasadiť tráva. V Drevone sme zakúpili 6-metrové fošne a laty. Dokúpili sme náradie a materiál na siatie.
Čas pokročil, bol už jún 1970. Nemal nám kto poradiť. Tak sme trávu zasiali hrabličkami na dve skúšobné políčka. Na políčka sa zleteli kŕdle holubov a semene vyzobali. Museli sme zmeniť technológiu. Zeminu v políčku sme znížili o 1 - 2 cm, zasiali 4 kg trávy a semeno prekryli preosiatou zeminou. Zeminu sme zarovnávali latami. Ako pri betonáži. Na druhý deň bolo políčko nedotknuté. S holubmi sme teda vybabrali. Povzbudení úspechom sme piati odvážni – Janko Cymorek, Štefan Radványi, Miro Milféder, Milan Martinec a ja – rovnakou technológiou zasiali trávu do 20. novembra 1970 na celú plochu. Popritom sme upravovali aj plochu od postranných čiar k vytýčenému opornému múriku medzi ihriskom a hľadiskom. Týmito prácami sme ukončili rok 1970.
Na výročnej schôdzi s mimoriadne vysokou účasťou (plná hala) nám výbor udelil verejnú pochvalu. Schôdze sa zúčastnil aj František Barbírek, minister hospodárstva ČSFR. Členovia TJ, ktorí od poslednej schôdze neboli na štadióne, neverili vlastným očiam. Z nedávnej ruiny sme vytvorili zelený koberec.
Úlohu vytýčenú výborom TJ moja skupina splnila.
Splnená úloha - dokončený trávnik


Rudo Križik (*1929), autor spomienok

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára