Stránky

31. 5. 2021

FUTBAL V RAČI. 1970-72. Na ťahu je nový štadión.

1925   1939-45   1945-50   1950-69   1969-70   «○
V roku 1970 výbor TJ hľadal cestu, ako štadión dostavať. Nikto nejavil záujem. Ani tí, ktorí prisľúbili urobiť II. a III. etapu dostavby. Predseda Jozef Janeček ma požiadal, či sa so skupinou, ktorá sa výborne zhostila I. etapy, podujmeme dokončiť aj plochu za postrannými čiarami a hľadisko. Súhlasili sme. Dali sme jedinú podmienku: že výbor TJ zaistí materiál, hlavne nedostatkový cement.
Do práce sme sa pustili v skorú jar roku 1971. Kvôli spomínanému 5-metrovému odklonu štadióna od športovej budovy bolo treba presunúť zeminu z vnútornej strany hľadiska pri športovej budove na protiľahlú stranu násypu. Vyžadovalo to premiestniť stovky kubíkov zeminy na vzdialenosť 100 – 140 metrov.
Prvé mesiace sme zeminu prevážali fúrikmi. Bolo to veľmi namáhavé, zdĺhavé a drahé. Preto sme práce zastavili a oslovili priateľa z neďalekej stavby, či by nám opäť nepomohol. Prisľúbil, že pomôže. Na vlastnú zodpovednosť. Asi o 2 týždne pristavil dve nákladné vyklápacie autá a nakladač. Práca začala ráno podľa našich pokynov. Nakladač bol v nepretržitej prevádzke celý deň. V neskorých večerných hodinách bola zemina premiestnená. Toto nás veľmi povzbudilo. Začali sme upravovať svah, aby sme mohli vykopať základy pre oporný múrik oddeľujúci hraciu plochu od hľadiska.
Ďalšie práce postupovali podľa počasia a počtu pracovníkov: úprava okolia hracej plochy, odstraňovanie kameňov a nečistôt, výkop ryhy pre oporný múrik, dosievanie trávy, zabezpečenie fošní a hranolov na šalovanie, dovoz 100 kubíkov štrku a vagóna cementu – niekoľko stoviek metrákov – na betónovanie.
Rudo Krížik na traktore pri budovaní oporného múrika a valu pre hľadisko.
Za traktorom Ján Cymorek, pri vlečke Štefan Radványi
Pre oporný múrik sme začali kopať základy hĺbky 50 cm a šírky 30 cm. Nadzemnú časť múrika sme šalovali do výšky 65 cm. Najprv sme vybetónovali 10-metrový skúšobný múrik. Betón sme zarábali vo fúrikoch – prax som mal zo stavby rodinného domu. Potom sme spočítali čas a materiál na tento úsek a tak zistili, koľko štrku, cementu a času treba na celých 432 metrov múrika. Pre úplnosť dodávam, že drevo, fúriky a náradie sme si na stavbu dopravovali svojpomocne. Ako sa dalo – osobným autom alebo károu.
Múrik sme betónovali celý rok. Súbežne sme kosili, polievali a valcovali trávnatú plochu. Pre predstavu: pri jednom kosení bolo treba prejsť asi 12 kilometrov. Tieto vedľajšie činnosti nás zdržovali od práce na múriku a hľadisku, aj od výsevu trávy za postrannými čiarami. Napriek tomu sme hlavné práce úspešne dokončili.
V roku 1972 ihrisko v Mrázovej kolónii futbalistom doslúžilo.
A štafetu prevzal štadión na Černockého.
Štadión na Černockého ulici v roku 2015


Rudo Križik (*1929), autor spomienok

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára