Stránky

31. 5. 2021

FUTBAL V RAČI. 1970-72. Na ťahu je nový štadión.

1925   1939-45   1945-50   1950-69   1969-70   «○
V roku 1970 výbor TJ hľadal cestu, ako štadión dostavať. Nikto nejavil záujem. Ani tí, ktorí prisľúbili urobiť II. a III. etapu dostavby. Predseda Jozef Janeček ma požiadal, či sa so skupinou, ktorá sa výborne zhostila I. etapy, podujmeme dokončiť aj plochu za postrannými čiarami a hľadisko. Súhlasili sme. Dali sme jedinú podmienku: že výbor TJ zaistí materiál, hlavne nedostatkový cement.

FUTBAL V RAČI. 1969-70. S holubmi sme vybabrali.

1925   1939-45   1945-50   1950-69   «○»   1970-72
V druhom polroku 1969 bol zvolený nový výbor TJ Lokomotíva Bratislava–Rača v zložení Jozef Šrámka, Rudo Korček, Laco Sajko, Stano Krištofič, Anton Lednár, F. Fekete, Jozef Janeček – predseda, Rudo Krížik – podpredseda. Zvolení členovia boli zároveň zástupcami jednotlivých oddielov.

FUTBAL V RAČI. 1950-69. Staré ihrisko bolo holozem.

1925   1939-45   1945-50   «○»   1969-70   1970-72
Od rokov 1956-1957 sa sociálne podmienky a stav ihriska zlepšovali. Vtedy sa začalo z tehál stavať sociálne zariadenie a byt hospodára a narazila sa studňa. Do toho času sa voda na umývanie hráčov nosila zo železničnej stanice. Buldozérom bol odstránený trávnik. Boli to grence a drny. Na prácach sa podieľali Ján Hergovič – predseda FO, Cibuľka, Dujsík, E. Krížik, Husarovičovci (K., Jaro, Emil, ktorý bol aj kandidátom na hospodára) a ďalší hráči a skalní fanúšikovia.

FUTBAL V RAČI. 1945-50. Edo Krížik od polky trafil šibenicu.

1925   1939-45   «○»   1950-69   1969-70   1970-72
Po prechode frontu a oslobodení Bratislavy Sovietskou armádou sa futbalový oddiel ustálil. Ihrisko sme dali do takého stavu, aby sa na ňom mohol hrať futbal. Opravili sme hraciu plochu poškodenú bombami, oplotili ihrisko a z dosiek vyhotovili sociálne zázemie – kabíny pre hráčov. Práce vykonávali dobrovoľníci – fanúšikovia, hráči a funkcionári futbalového oddielu (Ján Hergovič, Jozef Krížik a iní). Materiál dodávala za výhodné ceny píla Henčl, ktorá sídlila a podnikala v Račištorfe.

FUTBAL V RAČI. 1939-45. V Seredi dorast čakalo peklo.

1925   «○»   1945-50   1950-69   1969-70   1970-72
Po roku 1939 boli futbalové súťaže ponechané v takmer nezmenenom stave ako pred vznikom Slovenského štátu. Naše 1. mužstvo hrávalo v 1.B a v 1.A triede. Hrávali tam mužstvá: Svätý Jur, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Holíč, Stará Turá, Myjava, Bánovce, Hlohovec a niektoré bratislavské kluby ako napr. Železničiari.
Naše mužstvo bolo v týchto súťažiach vždy na popredných miestach. Až na ročník 1941/1942, keď po jarnej časti bolo na prvom mieste a utrpelo vysokú porážku v Myjave 6:2 (polčas 5:0). Na zápase som bol osobne ako 12-ročný. Domácim sa darilo všetko. Do čoho kopli, to bol gól. A to napriek tomu, že naše mužstvo hralo lepší futbal. Potvrdil to druhý polčas, v ktorom vyhralo 1:2. Taký je futbal.

FUTBAL V RAČI. 1925. Založenie klubu ŠK Račištorf.

○»   1939-45   1945-50   1950-69   1969-70   1970-72
Fenomén futbalu, ktorý vznikol v Anglicku, postupne ovládol a pobláznil celý svet a milióny ľudí. Futbal po svojom zrode prekročil svoje hranice, hranice štátov a kontinentov.
Zasiahol aj do života v Československu. V mnohých mestách a obciach sa postupne zakladali futbalové športové kluby a tak sa stalo aj v našom Račištorfe. Dnes je to najpopulárnejší a najmasovejší šport na svete.